Urządzenie

Forumularz konfiguracji urządzenia umożliwia

 • nadanie unikalnej nazwy urządzeniu,
 • określenie elementów, jak diody LED, przkaźniki, przyciski, czujniki podłączone do ESP8266/8285 oraz
 • wybranie mechanizmów integracji (API) z systemami do automatyki.

Spis treści


Ekran do konfiguracji urządzenia uruchamia się zaznaczając element Urządzenie w menu Panelu Konfiguracyjnego AFE Firmware.

Sekcja: Urządzenie

Nazwa urządzenia

 • Powinna to być unikalną nazwą urządzenia w ramach twojej lokalnej sieci (LAN).
 • Podczas konfiguracji urządzenia w trybie Access Point (HotSpot) wpisana wartość stanie się nazwą sieci WiFi urządzenia
 • Wprowadzenie Nazwy jest wymagane

Jeśli do sterowania urządzeniami wykorzystywany jest MQTT API to każde urządzenia łączące się z brokerem MQTT musi mieć unikalną nazwię

Sekcja: Konfiguracja urządzenia

 • W tej sekcji wybierane są jakie elementy typu przekaźniki, czujniki, diody LED itp są podłączone do urządzania

Jakie elementy są do wyboru uzależnione jest od wersji AFE Firmware

 • Włączenie danego elementu powoduj uaktywnienie sekcji konfiguracji w menu panelu konfiguracji dla danego elementu urządzenia
 • Liczba określa ile elementów danego typu jest podłączonych do ESP8266/8285

Sekcja: Sterowanie urządzeniem

 • Wersja Domoticz
  • 4.10 i wersje wcześniejsze
  • 2020 oraz wersje późniejsze

   Opcja widoczna jest tylko dla AFE Firmware z Domoticz API

 • Włączanie / wyłączanie mechanizmów sterowania urządzeniem (API)
 • Włączanie danego API, jeśli tego wymaga, uaktywnia sekcję konfiguracyjną w menu Panelu Konfiguracyjny
 • Domoticz API wymaga do swojego poprawnego działania, również włączone HTTP API

  Które API wybrać? W przypadku Domoticz odpowiedź jest stosunkwo prosta: Domoticz API + HTTP API. W przypadku innych systemtów do sterowania inteligentnym domem np. openHAB, HomeAssistant wybór należy do Ciebie. Osobiście zachęcam korzystać z protokołu MQTT. Został on stworzyny właśnie z fokusem na transmisję danych dla urządzeń IoT i nie tylko. MQTT wykorzystuje duzi gracze FB, Amazon. Jest szybki i nie ma dużo narzutu na transmisję danych.