Przekaźnik

Jednym z podstawowych komponentów podłaczanch do ESP8266/8285 i stosowanych w automatyce są przekaźniki / styczniki. Służą one do otwierania / zamykania obwodów. Najpopularniejsze zastosowanie do włączanie / wyłączanie podłączonych do modułu urządzeń elektrycznych np. oświetlenia


Spis treści


Ekran do konfiguracji przekaźnika uruchamia się wybierając pozycję Przekaźnik w menu AFE Firmware.

W zależności od AFE Firmware oraz wyboru ilości podłączonych do ESP8266/8285 przekaźników, odpowiednia ilość przekaźników będzie dostępna do konfiguracji

Sekcja: przekaźnik

GPIO
 • Numer GPIO do którego podłączony jest przekaźnik
 • Zakres od 0 do 16
 • Wartość musi zostać wybrana
Nazwa
 • Unikalna nazwa przekaźnika
 • Nazwa przekaźnika wykorzystywana jest do sterowania przekaźnikiem za pomocą HTTP oraz Domoticz API
 • Każdy przekaźnik w ramach modułu musi mieć unikalną nazwę
 • Maksymalna długość nazwy to do 16 znaków
 • Nie należy używać znaków spacji
Przykład: relay1 

Sekcja: wartości domyślne

W tym miejscu ustawiane są wartości domyślne przekaźnik w zależności od wystąpienia zdarzenia

 • podłączenia modułu do zasilania
 • podłączenia modułu do brokera MQTT - jeśli MQTT API jest używane

Kiedy ta funkcja może się przydać? Na przykład, gdy wystąpi utrata zasialnia w domu, a po przywróceniu zasilania konieczne jest udstawienie przekaźnika w odpowiednim stanie na przykład: wyłączony

Po przywróceniu zasilania
 • Parametr określa stan przekaźnika jaki powinien zostać ustawiony po podłączeniu zasilania lub przywróceniu zasilania po jego utracie
 • Możliwe wartości
  • brak akcji (ustawiany jest domyślny stan sprzętowy urządzenia)
  • włączony
  • wyłączony
  • ostatni zapamiętany stan
  • odwrotny do ostatnio zapamiętanego stanu
Po podłączeniu do brokera MQTT
 • Parametr określa stan przekaźnika jaki powinien zostać ustawiony po nawiązaniu połączenia urządzenia z brokerem MQTT.
 • Możliwe wartości:
  • brak akcji
  • wyłączony
  • włączony
  • ostatnia zapamiętany stan
  • odwrotny do ostatnio zapamiętanego stanu
  • wartość z systemu do sterowania przekaźnikiem (przez MQTT)

W przypadku ustawienia wartości: wartość z systemu do sterowania przekaźnikiem (przez MQTT) w systemie do automatyki musi zostać zaimplementowana odpowiednia reguła / kod, który obsłuży takie żądanie

Sekcja: automatycznie wyłączanie przekaźnika

Funkcja wykorzystywana do automatycznego wyłączania przekaźnika po zadanym czasie.

Typowe zastosowanie: wyłączanie oświetlenia po zadanym czasie

Wyłącz po
 • Firmware ma wbudowany mechanizm automatycznego wyłączania przekaźnika po zadanym czasie
 • Minimalny czas: 10 milisekund
 • Maksymalny czas 24 godzin
 • Czas ustawiany jest w sekundach od 0.01 do 86400 sekund
 • Funkcja automatycznego wyłączania przekaźnika jest wyłączona, gdy wartość tego parametru jest równa 0.

Sekcja: dioda LED sygnalizaująca stan przekaźnika

Jeśli do ESP8266/8285 podłączona jest dioda LED, to może ona sygnalizować stan przekaźnka tzn. może świecić, gdy przekaźnik jest włączony (lub odwrotenie)

Aby dioda miała oczekiwania zachowanie, tzn świeciła, gdy przekaźnik jest włączony lub była zgaszona należy diodę LED odpowiedno skonfigurować w AFE Firmware

LED
 • Number diody LED, która ma sygnalizować stan przekaźnika

Sekcja: Domoticz

Sekcja konfiguracyjna widoczna jest tylko, gdy włączone jest Domoticz API

Aby mieć możliwość podglądu stanu przekaźnika w Domoticz, konieczne jest wprowadzenie IDX Urządzenia przypisane w Domoticz do konkretnego przekaźnika.

Tutaj znajdziesz: jak znaleść IDX urządzenia w Domoticz.

IDX
 • Wartość z zakresu 1 do 999999
 • W przypadku wprowadzenia 0, stan przekaźnika nie będzie wysyłany do Domoticz

Sekcja: konfiguracja tematu MQTT sterującego przekaźnikiem

Sekcja konfiguracyjna widoczna jest tylko, gdy włączone jest MQTT API

Aby było możliwe sterowanie przekaźnikiem z wykorzytaniem MQTT API, konieczne jest ustawienie Tematu MQTT sterujacego przekaźnikiem

Temat
 • Temat wiadomości w formacie MQTT
 • Maksymalnie 64 znaki
 • Jeśli temat nie zostanie wprowadzony, przekaźnikeim nie będzie można sterować za pomocą wiadomości MQTT. Moduł również nie będzie wysyłał stanu przekaźnika do brokera MQTT przy ręcznej zmianie stanu przekaźnika.
 • Ważne: Temat MQTT nie może kończyć się znakiem /

Tutaj znajdziejsz: Najlepsze praktyki dotyczące formatów tematów MQTT