Aktualizacja oprogramowania

Urządzenie z AFE Firmware umożliwia aktualizację lub zmianę typu AFE Firmware na inną przez przeglądarkę.

Aby zaktualizować lub zmienić typ AFE Firmware

  • pobierz AFE Firmware, które będzie wgrywane
  • uruchom Panel Konfiguracyjny, a następnie wybierz opcje Aktualizacja oprogramowania w menu AFE Firmware

  • przejdź do sekcji Aktualizacja firmware, a następnie wciśnij przycisk Wybierz plik
  • wskaż wcześniej pobraną wersję firmware, która będzie wgrywana
  • wciśnij przycisk Aktualizuj.
  • po aktualizacji, urządzenie zostanie zresetowane z nowym firmware

Podczas aktualizacji firmware przez przeglądarkę nie odłączaj urządzenia od źródła zasilania

Przy zmianie oprogramowania, część parameterów konfiguracyjnych może wymagać rekonfigurację.

Przy zmianie oprogramowania z wersji 1.x do wersji 2.x nie jest kopiowana konfiguracja. Urządzenie należy skonfigurować od początku w trybie HotSpot.