Przycisk / Włącznik

Do ESP8266/8285 można w zależności od wersji AFE podłączyć od 1 do N przycisków, które moga pełnić różne funkcje.


Spis treści


Ekran do konfiguracji przycisku uruchamia się zaznaczając element Przycisk w menu Panelu Konfiguracyjnego AFE Firmware.

W zależności od AFE Firmware oraz wyboru ilości podłączonych do ESP8266/8285 przycisków, odpowiednia ilość przycisków będzie dostępna do konfiguracji

Sekcja: przycisk / włącznik

GPIO
 • Numer GPIO do którego podłączona jest przycisk / włącznik
 • Zakres od 0 do 16
 • Wartość musi zostać wybrana
Funkcja
 • Dostępne są następujące funkcje
  • przycisk multifunkcyjny
  • sterowanie przekaźnikiem

Przycisk Multifunkcyjny musi mieć Typ: monostabilny.

 • Przycisk Multifunkcyjny posiada następujące funkcje
  • krótkie wciśnięcie: sterowanie przekaźnikiem włącz / wyłącz (jeśli przekaźnik jest przypisany do przycisku)
  • wciśniecie na 5sek do 10sek – uruchamianie Panelu Konfiguracyjnego (dioda systemowa LED mignie 1x)
  • wciśnięcie dłużej niż 10sek – uruchamianie Panelu Konfiguracyjnego w trybie HotSpot (dioda systemowa LED mignie 2x)
  • wciśnięcie 30 - 35 sekund - ustawianie wartości domyślnych (dioda systemowa LED mignie 3x)
Przekaźnik sterowany tym przyciskiem
 • Przycisk może włączać lub wyłączac przekaźnik podłaczony do modułu.
 • Do wyboru mam jeden z podłączonych do urządzenia przekaźników
Typ
 • Przycisk / włącznik może mieć typ:
  • monostabilny
  • bistabilny

Najpopularniejszym przyciskiem/włącznikiem monostabilnym jest przycisk dzwonkowy. Przycisk/włącznik bistabilny to taki, który ma dwa stany: włączony/wyłączony - większość przycisków w ścianie do włączania oświetlenia to przyciski bistabilne.

Sekcja: czułość (bouncing)

Czułość (bouncing)
 • Parametr określa czas reakcji przycisku / włącznika
 • Im niższa wartość tym przycisk jest bardziej czuły na zmiany
 • Zakres od 0 do 999 milisekund

Wartość parameteru należy zmienić wyłączenie jeśli podczas korzystania z przycisku występują nadmiarowe włączenia/wyłaczenia. Moga być one powodowane mikrodrganiami styków. Ustawienie tej wartości należy dokonać metoda prób i błędów, aż do uzyskania pożądanego efektu

Sekcja: Domoticz

Sekcja konfiguracyjna widoczna jest tylko, gdy włączone jest Domoticz API

Aby mieć możliwość podglądu stanu przycisku w Domoticz, konieczne jest wprowadzenie IDX Urządzenia przypisane w Domoticz do konkretnego przycisku.

Tutaj znajdziesz: jak znaleść IDX urządzenia w Domoticz.

IDX
 • Wartość z zakresu 1 do 999999
 • W przypadku wprowadzenia 0, stan przycisku nie będzie wysyłany do Domoticz

Sekcja: konfiguracja tematu MQTT informującego o stanie przycisku

Sekcja konfiguracyjna widoczna jest tylko, gdy włączone jest MQTT API

Na ogół nie ma potrzeby wysyłania stanu przycisku jeśli przycisk służy do włączania / wyłączania przekaźnika. Wystarczające jest wysyłanie do systemu automatki informacji o stanie przekaźnika.

Aby było możliwe uzyskanie informacji o stanie przycisku przez MQTT API, konieczne jest ustawienie Tematu MQTT, pod który będzie wysyłana informacja przy każdej zmianie stanu przycisku.

Temat
 • Temat wiadomości w formacie MQTT
 • Maksymalnie 64 znaki
 • Jeśli temat nie zostanie wprowadzony nie będzie wysyłał stan przycisku do brokera MQTT
 • Ważne: Temat MQTT nie może kończyć się znakiem /

Tutaj znajdziejsz: Najlepsze praktyki dotyczące formatów tematów MQTT

Podpowiedź 1: wysyłanie stanu przycisku do przycisku do Domoticz, czy innego systemu do automatyki może uruchamiać dowolne regułu.

Podpowiedź 2: Przycisk można zastąpić innym elementem np. kontaktronem, czujnikiem magnetycznym, czujnikem ruchu, czy jakimkolwiek innym elementem, który zwiera/rozwiera układ