Kanały (Channels)

  • Poniżej uzupełniam opis konfiguracji AFE Firmware z MQTT Bidning 2.x dla openHAB
  • Opis zawiera konfigurację wszystkich Channels w ramach poszczególnych możliwości AFE Firmware przez Paper UI
  • Poniżej są wprowadzone wartości jakie trzeba wprowadzić w konfiguracji Channels dla Things
  • Jak konfiguruje się Channel w Thing w ramach Paper UI znajduje się w rozdziale Dodawanie nowych Things (Rzeczy)
  • Lektura uzupełniająca jeśli: Thing, Channel, Item jest czarną magią

Spis treści


Urządzenie jest podłączone / rozłączone do/z MQTT Brokera

mqttTopic - MQTT Temat definiowany w Konfiguracji Brokera MQTT

ParameterWartość
Channel TypeOn/Off Switch
MQTT State topicmqttTopic
MQTT Command topic
Incomming value transformation
Outgoing value transformation
On/Open valueconnected
Off/Closed valuedisconnected

Kanały sterowania przekaźnikiem

mqttTopic - MQTT Temat definiowany w Konfiguracji przekaźnika

Włącz / Wyłacz przekaźnik

ParameterWartość
Channel TypeOn/Off Switch
MQTT State topicmqttTopic/state
MQTT Command topicmqttTopic/cmd
Incomming value transformation
Outgoing value transformation
On/Open valueon
Off/Closed valueoff

Przełączanie przekaźnika na stan przeciwny do aktualnego

ParameterWartość
Channel TypeOn/Off Switch
MQTT State topicmqttTopic/state
MQTT Command topicmqttTopic/cmd
Incomming value transformation
Outgoing value transformation
On/Open valuetoggle
Off/Closed valuetoggle

Pobierz w jakim stanie jest przekaźnika

ParameterWartość
Channel TypeOn/Off Switch
MQTT State topic
MQTT Command topicmqttTopic/cmd
Incomming value transformation
Outgoing value transformation
On/Open valueget
Off/Closed valueget

Wartość domyślna przekaźnika

  • Komenda wysyłana do MQTT Brokera po podłączeniu się urządzenia do MQTT Brokera.
  • Więcej na ten temat znajdziesz tutaj
ParameterWartość
Channel TypeOn/Off Switch
MQTT State topicmqttTopic/state
MQTT Command topic
Incomming value transformation
Outgoing value transformation
On/Open valueget
Off/Closed value

Kanały dotyczące sterownika bramy/furtki (AFE T5)

mqttTopic - MQTT Temat definiowany w Konfiguracji bramy

Start/Stop otwieranie bramy

ParameterWartość
Channel TypeOn/Off Switch
MQTT State topic
MQTT Command topicmqttTopic/cmd
Incomming value transformation
Outgoing value transformation
On/Open valuetoggle
Off/Closed valuetoggle

Stan otwarcia bramy (contact)

ParameterWartość
Channel TypeOpen/Close contact
MQTT State topicmqttTopic/state
MQTT Command topic
Incomming value transformationMAP:gate-states-contact.map
Outgoing value transformation
On/Open value
Off/Closed value

Stan otwarcia bramy (switch)

ParameterWartość
Channel TypeOn/Off Switch
MQTT State topicmqttTopic/state
MQTT Command topic
Incomming value transformationMAP:gate-states-switch.map
Outgoing value transformation
On/Open value
Off/Closed value

Pobierz w jakim stanie otwarcia jest brama

ParameterWartość
Channel TypeOn/Off Switch
MQTT State topic
MQTT Command topicmqttTopic/cmd
Incomming value transformation
Outgoing value transformation
On/Open valueget
Off/Closed valueget

Kanały dotyczące monitorowania stanu czujników magnetycznych (AFE T5)

mqttTopic - MQTT Temat definiowany w Konfiguracji czujnika magnetycznego

Stan czujnika magnetycznego

ParameterWartość
Channel TypeOpen/Close contact
MQTT State topicmqttTopic/state
MQTT Command topic
Incomming value transformation
Outgoing value transformation
On/Open valueopen
Off/Closed valueclosed

Pobierz stan czujnika magnetycznego

ParameterWartość
Channel TypeOn/Off Switch
MQTT State topic
MQTT Command topicmqttTopic/cmd
Incomming value transformation
Outgoing value transformation
On/Open valueget
Off/Closed valueget

Kanały dotyczące czujnika cząstek stałych PM2.5PM10 – HPMA115S0

mqttTopic - MQTT Temat definiowany w Konfiguracji czujnika

Wartość pyłów zawieszonych PM2.5

ParameterWartość
Channel TypeNumber value
MQTT State topicmqttTopic
MQTT Command topic
Incomming value transformationJSONPATH:$.PM25.value
Outgoing value transformation
On/Open value
Off/Closed value

Wartość pyłów zawieszonych PM10

ParameterWartość
Channel TypeNumber value
MQTT State topicmqttTopic
MQTT Command topic
Incomming value transformationJSONPATH:$.PM10.value
Outgoing value transformation
On/Open value
Off/Closed value

Pobierz dane z czujnika HPMA115S0

ParameterWartość
Channel TypeOn/Off Switch
MQTT State topic
MQTT Command topicmqttTopic/cmd
Incomming value transformation
Outgoing value transformation
On/Open valueget
Off/Closed valueget

Kanały dotyczące czujnika natężenia światła BH1750

mqttTopic - MQTT Temat definiowany w Konfiguracji czujnika

Wartość natężenia światła

ParameterWartość
Channel TypeNumber value
MQTT State topicmqttTopic
MQTT Command topic
Incomming value transformationJSONPATH:$.illuminance.value
Outgoing value transformation
On/Open value
Off/Closed value

Pobierz dane z czujnika BH1750

ParameterWartość
Channel TypeOn/Off Switch
MQTT State topic
MQTT Command topicmqttTopic/cmd
Incomming value transformation
Outgoing value transformation
On/Open valueget
Off/Closed valueget

Kanały dotyczące czujnika odległości od burzy AS3935

mqttTopic - MQTT Temat definiowany w Konfiguracji czujnika

Odległość od czoła burzy

ParameterWartość
Channel TypeNumber value
MQTT State topicmqttTopic
MQTT Command topic
Incomming value transformationJSONPATH:$.event.distance
Outgoing value transformation
On/Open value
Off/Closed value

Typ zdarzenia

ParameterWartość
Channel TypeText value
MQTT State topicmqttTopic
MQTT Command topic
Incomming value transformationJSONPATH:$.event.type
Outgoing value transformation
On/Open value
Off/Closed value

Kanały dotyczące czujnika warunków atmosferycznych BME680/BME280/BMP180/BMP085

mqttTopic - MQTT Temat definiowany w Konfiguracji czujnika

Pobierz dane z czujnika

ParameterWartość
Channel TypeOn/Off Switch
MQTT State topic
MQTT Command topicmqttTopic/cmd
Incomming value transformation
Outgoing value transformation
On/Open valueget
Off/Closed valueget

Temperatura

ParameterWartość
Channel TypeNumber value
MQTT State topicmqttTopic
MQTT Command topic
Incomming value transformationJSONPATH:$.temperature.value
Outgoing value transformation
On/Open value
Off/Closed value

Punkt rosy

ParameterWartość
Channel TypeNumber value
MQTT State topicmqttTopic
MQTT Command topic
Incomming value transformationJSONPATH:$.dewPoint.value
Outgoing value transformation
On/Open value
Off/Closed value

Wilgotność

ParameterWartość
Channel TypeNumber value
MQTT State topicmqttTopic
MQTT Command topic
Incomming value transformationJSONPATH:$.humidity.value
Outgoing value transformation
On/Open value
Off/Closed value

Temperatura odczuwalna

ParameterWartość
Channel TypeNumber value
MQTT State topicmqttTopic
MQTT Command topic
Incomming value transformationJSONPATH:$.heatIndex.value
Outgoing value transformation
On/Open value
Off/Closed value

Ciśnienie atmosferyczne

ParameterWartość
Channel TypeNumber value
MQTT State topicmqttTopic
MQTT Command topic
Incomming value transformationJSONPATH:$.pressure.value
Outgoing value transformation
On/Open value
Off/Closed value

Względne ciśnienie atmosferyczne

ParameterWartość
Channel TypeNumber value
MQTT State topicmqttTopic
MQTT Command topic
Incomming value transformationJSONPATH:$.relativePressure.value
Outgoing value transformation
On/Open value
Off/Closed value

Wartość gazów czujnika

ParameterWartość
Channel TypeNumber value
MQTT State topicmqttTopic
MQTT Command topic
Incomming value transformationJSONPATH:$.gasResistance.value
Outgoing value transformation
On/Open value
Off/Closed value

Wartość IAQ

ParameterWartość
Channel TypeNumber value
MQTT State topicmqttTopic
MQTT Command topic
Incomming value transformationJSONPATH:$.iaq.value
Outgoing value transformation
On/Open value
Off/Closed value

Wartość Statycznego IAQ

ParameterWartość
Channel TypeNumber value
MQTT State topicmqttTopic
MQTT Command topic
Incomming value transformationJSONPATH:$.staticIaq.value
Outgoing value transformation
On/Open value
Off/Closed value

Wartość ekwiwalentu CO2

ParameterWartość
Channel TypeNumber value
MQTT State topicmqttTopic
MQTT Command topic
Incomming value transformationJSONPATH:$.co2Equivalent.value
Outgoing value transformation
On/Open value
Off/Closed value

Wartość ekwiwalentu BVOC

ParameterWartość
Channel TypeNumber value
MQTT State topicmqttTopic
MQTT Command topic
Incomming value transformationJSONPATH:$.breathVocEquivalent.value
Outgoing value transformation
On/Open value
Off/Closed value

Kanały dotyczące czujnika DHT

mqttTopic - MQTT Temat definiowany w Konfiguracji czujnika

Pobierz dane z czujnika

ParameterWartość
Channel TypeOn/Off Switch
MQTT State topic
MQTT Command topicmqttTopic/cmd
Incomming value transformation
Outgoing value transformation
On/Open valueget
Off/Closed valueget

Temperatura

ParameterWartość
Channel TypeNumber value
MQTT State topicmqttTopic
MQTT Command topic
Incomming value transformationJSONPATH:$.temperature.value
Outgoing value transformation
On/Open value
Off/Closed value

Punkt rosy

ParameterWartość
Channel TypeNumber value
MQTT State topicmqttTopic
MQTT Command topic
Incomming value transformationJSONPATH:$.dewPoint.value
Outgoing value transformation
On/Open value
Off/Closed value

Wilgotność

ParameterWartość
Channel TypeNumber value
MQTT State topicmqttTopic
MQTT Command topic
Incomming value transformationJSONPATH:$.humidity.value
Outgoing value transformation
On/Open value
Off/Closed value

Wilgotność absolutna

ParameterWartość
Channel TypeNumber value
MQTT State topicmqttTopic
MQTT Command topic
Incomming value transformationJSONPATH:$.absoluteHumidity.value
Outgoing value transformation
On/Open value
Off/Closed value

Temperatura odczuwalna

ParameterWartość
Channel TypeNumber value
MQTT State topicmqttTopic
MQTT Command topic
Incomming value transformationJSONPATH:$.heatIndex.value
Outgoing value transformation
On/Open value
Off/Closed value

Percepcja

Percepcja wartość
ParameterWartość
Channel TypeNumber value
MQTT State topicmqttTopic
MQTT Command topic
Incomming value transformationJSONPATH:$.perception.value
Outgoing value transformation
On/Open value
Off/Closed value
Percepcja opis
ParameterWartość
Channel TypeText value
MQTT State topicmqttTopic
MQTT Command topic
Incomming value transformationJSONPATH:$.perception.description
Outgoing value transformation
On/Open value
Off/Closed value

Komfort

Komfort wartość
ParameterWartość
Channel TypeNumber value
MQTT State topicmqttTopic
MQTT Command topic
Incomming value transformationJSONPATH:$.comfort.value
Outgoing value transformation
On/Open value
Off/Closed value
Komfort stosunek
ParameterWartość
Channel TypeNumber value
MQTT State topicmqttTopic
MQTT Command topic
Incomming value transformationJSONPATH:$.comfort.ratio
Outgoing value transformation
On/Open value
Off/Closed value
Komfort opis
ParameterWartość
Channel TypeText value
MQTT State topicmqttTopic
MQTT Command topic
Incomming value transformationJSONPATH:$.comfort.description
Outgoing value transformation
On/Open value
Off/Closed value