Dioda systemowa

Systemowa dioda LED w AFE Firmware sygnalizuje:

  • Mruganie z częstotliwością ok 1sek: nawiązywanie połączania z siecią WiFi lub brokerem MQTT
  • Mruganie 2x na sekundę: urządzenie jest w trybie konfiguracji.
  • Dioda LED mruga przy każdym zdarzeniu. Wciśnięcie przycisku, odebranie / wysłanie wiadomość MQTT, HTTP
  • Dioda nie świeci, urządzenie jest w trybie normalnego działania – oczekiwania na zdarzenie

Uwaga: Dioda LED w konfiguracji AFE Firmware musi być wcześniej skonfigurowana. Czytaj tutaj.

Jeśli w module skonfigurowany jes przycisk systemowy to:

  • dioda LED mignie 1x po wciśnięciu i trzymaniu przycisku przez 5 sekund - puszczenie przycisku spowoduje wejście modułu w tryb konfiguracji
  • dioda LED mignie 2x po wciśnięciu i trzymaniu przycisku przez 10 sekund - puszczenie przycisku spowoduje wejście modułu w tryb konfiguracji w trybie HotSpot
  • dioda LED mignie 3x po wciśnięciu i trzymaniu przycisku przez 30 sekund - puszczenie przycisku uruchomi przywrócenie ustawień domyślnych
  • dioda LED będzie migać bardzo szybko po wciśnięciu i trzymaniu przycisku przez 35 sekund - puszczenie przycisku uniemożliwi wejście w jedną z powyższych opcji

AFE Firmware umożliwia odwrócenie sygnalizacji LED tzn. że dioda LED świeci kiedy urządzenie jest w trybie normalnego działania i gaśnie kiedy wystąpi jakieś zdarznie.