Standardowe MQTT

Urządzeniem można sterować wiadomościami MQTT. Jest to zalecana przeze mnie metoda sterowaniem urządzeniem z AFE Firmware.

W przypadku korzystania z system do automatyki Domoticz, przejdź do instrukcji konfiguracji Domoticz API

MQTT to bardzo prosty i lekki protokół do wymiany informacji oparty o mechanizm publikowania wiadomości i subskrybowania się do tematów. Został specjalnie opracowany do wymiany danych w sieciach, gdzie mogą występować niskie przepustowości, długie czasy oczekiwań, czy zwyczajnie problem z jej działaniem. Protokół mimo potencjalnych problemów z siecią zapewnia niezawodność. Idealnie nadaje się do wymiany danych między urządzeniami, IoT, ma szerokie zastosowanie w automatyce.

Wymiana danych między urządzeniami odbywa się za pomocą MQTT Brokera. Broker jest pośrednikiem wymiany informacji między urządzeniami, serwisami, oprogramowaniem.

Do prawidłowego działania MQTT API konieczne jest skonfigurowanie połaczenie do MQTT Brokera.

Przeczytaj również o dobrych praktykach dotyczących tematów MQTT


Tematy oraz wiadomości MQTT


Temat LWT (Last Will and Testament)

LWT temat umożlwia informowanie, że urządzenie jest lub nie jest podłączone do MQTT Brokera

Przykład definicji tematu LWT

dom/kuchnia/lampa/lwt

Informacja na wyjściu, jedna z poniższych

 • connected
 • disconnected

Tematy do sterowania przekaźnikiem

Przykład: dom/kuchnia/lampa

Temat nie może kończyć się znakiem / ponieważ do tematu sterującego przekaźnikem dodawany jest sufix state lub cmd

Używając przykładu tematu powyżej, aby sterować przekaźnikem, do MQTT Brokera należy wysłać następujący temat

dom/kuchnia/lampa/cmd

z jedną z wiadomości:

 • on - włączenie przekaźnika
 • off - wyłączenie przekaźnika
 • toggle - przełączenia przekaźnika w stan odwrotny do aktualnego
 • get - żądanie wysłania stanu przekaźnika do MQTT Brokera

AFE Firmware wysła następujący temat przy każdej zmianie stanu przekaźnika lub po otrzymaniu żądania stanu przekaźnika

dom/kuchnia/lampa/state

z jedną z wiadomości

 • on
 • off
 • get

Urządzenie z AFE Firmware wysyła wiadomość get, jeśli stan przekaźnika ma zostać ustawiony przez system sterujący urządzeniem. Wiecej info o konfiguracji przekaźnika


Tematy do monitorowania stanu przycisku

Przykład: dom/kuchnia/przycisk/lampa

Temat nie może kończyć się znakiem / ponieważ do tematu dodawany jest sufix state lub cmd

Używając przykładu tematu powyżej, aby odczytać aktualny stan przycisku, do MQTT Brokera należy wysłać następujący temat

dom/kuchnia/przycisk/lampa/cmd

z wiadomością:

 • get

AFE Firmware wysła następujący temat przy każdej zmianie stanu przycisku lub po otrzymaniu żądania odczytania stanu przycisku

dom/kuchnia/przycisk/lampa/state

z jedną z wiadomości

 • open
 • closed

Tematy do otwierania/zamykania oraz monitorowania stanu otwarcia/zamknięcia bramy/drzwi (AFE T5)

Przykład: dom/brama/wjazdowa

Temat nie może kończyć się znakiem / ponieważ do tematu dodawany jest sufix state lub cmd

Używając przykładu tematu powyżej, aby otworzyć/zamknąć bramę, do MQTT Brokera należy wysłać następujący temat

dom/brama/wjazdowa/cmd

z wiadomością:

 • toggle

Używając przykładu tematu powyżej, aby odczytać aktualny stan otwarcia/zamknięcia bramy, do MQTT Brokera należy wysłać następujący temat

dom/brama/wjazdowa/cmd

z wiadomością:

 • get

AFE Firmware wysła następujący temat przy każdej zmianie stanu otwarcia/zamknięcia bramy lub po otrzymaniu żądania odczytania stanu bramy

dom/brama/wjazdowa/state

z jedną z wiadomości

 • open
 • closed
 • partiallyOpen
 • unknown

Tematy do monitorowania czujnika magnetycznego (AFE T5)

Przykład: dom/brama/wiazdowa/czujnik/C1

Temat nie może kończyć się znakiem / ponieważ do tematu dodawany jest sufix state lub cmd

Używając przykładu tematu powyżej, aby odczytać aktualny stan czujnika magnetycznego, do MQTT Brokera należy wysłać następujący temat

dom/brama/wiazdowa/czujnik/C1/cmd

z wiadomością:

 • get

AFE Firmware wysła następujący temat przy każdej zmianie stanu czujnika magnetycznego lub po otrzymaniu żądania odczytania stanu czujnika

dom/brama/wiazdowa/czujnik/C1/state

z jedną z wiadomości

 • open
 • closed

Tematy do odczytu danych z czujników Bosch BME680,BME280,BMP180,BMP085

Przykład: dom/salon/czujnik

Temat nie może kończyć się znakiem / ponieważ do tematu dodawany jest sufix cmd dla komend sterujących

Używając przykładu tematu powyżej, aby odczytać dane z czujnika, do MQTT Brokera należy wysłać następujący temat

dom/salon/czujnik/cmd

z wiadomością:

 • get

AFE Firmware wysła następujący temat z z wiadomością w formacie JSON z danymi odczytanymi przez czujnik

dom/salon/czujnik

Przykładowy JSON dla czujnika BME680

{"temperature":{"value":0,"unit":"C","correction":0},"pressure":{"value":0,"unit":"hPa","correction":0},"relativePressure":{"value":0,"unit":"hPa"},"dewPoint":{"value":0,"unit":"C"},"humidity":{"value":0,"unit":"%","correction":0,"rating":0},"heatIndex":{"value":0,"unit":"C"},"iaq":{"value":0,"rating":0,"accuracy":0},"staticIaq":{"value":0,"rating":0,"accuracy":0},"co2Equivalent":{"value":0,"unit":"ppm","rating":0,"accuracy":0},"breathVocEquivalent":{"value":0,"unit":"?","accuracy":0},"gasResistance":{"value":0,"unit":"kOm"}}

W zależności, który czujnik BME680, BME280, BMP180, BMP085 mamy podłączony to zwracany JSON będzie się różnił co do ilości zwrcanych danych.

AFE Firmware wysyła automatycznie dane z czujnika, z wykorzystaniem MQTT, ze zdefiniowaym konfiguracji firmware interwałem


Tematy do odczytu danych z czujnika BH1750

Przykład: podworko/czujnik/PoziomSwiatla

Temat nie może kończyć się znakiem / ponieważ do tematu dodawany jest sufix cmd dla komend sterujących

Używając przykładu tematu powyżej, aby odczytać dane z czujnika, do MQTT Brokera należy wysłać następujący temat

podworko/czujnik/PoziomSwiatlak/cmd

z wiadomością:

 • get

AFE Firmware wysła następujący temat z z wiadomością w formacie JSON z danymi odczytanymi przez czujnik

podworko/czujnik/PoziomSwiatla

Przykładowy JSON dla czujnika BH1750

{"illuminance":{"value":200.25,"unit":"lux"}}

AFE Firmware wysyła automatycznie dane z czujnika, z wykorzystaniem MQTT, ze zdefiniowaym konfiguracji firmware interwałem


Tematy do odczytu danych z czujnika Honeywell HPMA115S0

Przykład: dom/czujnik/pylow

Temat nie może kończyć się znakiem / ponieważ do tematu dodawany jest sufix cmd dla komend sterujących

Używając przykładu tematu powyżej, aby odczytać dane z czujnika, do MQTT Brokera należy wysłać następujący temat

dom/czujnik/pylow/cmd

z wiadomością:

 • get

AFE Firmware wysła następujący temat z z wiadomością w formacie JSON z danymi odczytanymi przez czujnik

dom/czujnik/pylow

Przykładowy JSON dla czujnika Honeywell HPMA115S0

{"PM25":{"value":10,"unit":"µg/m3"},"PM10":{"value":12,"unit":"µg/m3"}}

AFE Firmware wysyła automatycznie dane z czujnika, z wykorzystaniem MQTT, ze zdefiniowaym konfiguracji firmware interwałem


Temat informujący o odległości do burzy z wykorzystaniem czujnika AS3935

Przykład: burza/odleglosc

Dla przykładu powyżej AFE Firmware wysła następujący temat z wiadomością w formacie JSON po wykryciu piorunów burza/odleglosc

Przykładowe JSON dla czujnika AS3935

 • Wykrycie pioruna: {"event":{"type":"lightning strike","distance":10,"unit":"km"}}
 • Wykrycie szumu: {"event":{"type":"noise"}
 • Wykrycie zakłócenia: {"event":{"type":"disruption"}

AFE Firmware wysyła automatycznie dane z czujnika, z wykorzystaniem MQTT, po wykryciu zdarzenia.

Tematy do odczytu danych z czujnika DHT

Przykład: podworko/czujnik/dht

Temat nie może kończyć się znakiem / ponieważ do tematu dodawany jest sufix cmd dla komend sterujących

Używając przykładu tematu powyżej, aby odczytać dane z czujnika, do MQTT Brokera należy wysłać następujący temat

podworko/czujnik/dht/cmd

z wiadomością:

 • get

AFE Firmware wysła następujący temat z z wiadomością w formacie JSON z danymi odczytanymi przez czujnik

podworko/czujnik/dht

Przykładowy JSON dla czujnika DHT

{temperature: {value:24,unit:"C"},humidity:{value:39.9,unit:"%"},absoluteHumidity:{value:8.68,unit:"%"},heatIndex:{value:23.5,unit:"C"},dewPoint:{value:9.55,unit:"C"},perception:{value:0,description:"Dla niektórych trochę "},comfort:{value:0,ratio:100,unit:"%",description:"OK"}