Bosch BMx085 / 180 / 280 / 680


Spis treści


Specyfikacje czujników

Specyfikacja BME680

BME680 to zintegrowany czujnik gazu, ciśnienia, temperatury i wilgotności. Dodatkowo czujnik gazu w BME680 może wykrywać szeroki zakres gazów do pomiaru jakości powietrza. Gazy, które mogą być wykrywane przez BME680, obejmują lotne związki organiczne (VOC) z farb (takich jak formaldehyd), lakiery, produkty do usuwania farby, środki czyszczące, meble, sprzęt biurowy, kleje, kleje i alkohol

 • Zakres pomiaru temperatury: -40~85 ℃
 • Dokładność pomiaru temperatury: ±1 ℃
 • Zakres pomiaru wilgotności powietrza: 0-100 %
 • Dokładność pomiaru wilgotności powietrza: ±3 %
 • Zakres pomiaru ciśnienia: 300-1100 hPa
 • Dokładność pomiaru ciśnienia atmosferycznego: ±0,6 hPa
 • Zakres pomiaru jakości powietrza: 0-500
 • Interfejs: I²C, SPI
 • Pobór prądu: 3,7 uA (max)
 • Napięcie zasilania: 1,7-3,6 V
 • Specyfikacja BME680
Specyfikacja BME280

BME280 to czujnik warunków atmosferycznych: ciśnienia, wilgotności, temperatury

 • Pobór prądu: średnio 3,6 μA
 • Zakres pomiaru ciśnienia: 300-1100 hPa
 • Zakres pomiaru temperatury: -40-85°C
 • Zakres pomiaru wilgotności: 0-100%
 • Napięcie zasilania: 1,71-3,6 V
 • Specyfikacja BME280
Specyfikacja BMP180/085

Czujnik BMP180/085 to cyfrowym barometr z wbudowanym termometrem

 • Napięcie zasilania: 1,8 V - 3,6 V
 • Zakres pomiaru ciśnienia: 300 - 1100 hPa
 • Dokładność: 0,02 hPa (w trybie zaawansowanym)
 • Interfejs komunikacyjny: I²C (TWI)
 • Wbudowany termometr
 • Specyfikacja BMP180

AFE Firmware wymaga, aby czujnik podłączony został do magistrali I²C


Ekran do konfiguracji czujnka Bosch z serii BMx80 otwiera się wybierając opcję CzujnikBMEx80 -> Czujnik w menu Panelu Konfiguracyjnego AFE Firmware.

Sekcja Czujnik BMEx80

I²C Adres
 • Adres czujnika w magistrali I²C

Jeśli adres czujnika nie jest widoczny w liście sprawdź podłączenie czujnika lub konfigurację I²C

Typ czujnika BMEx80
 • Lista obsługiwanych czujników Bosch

Po wybraniu typu czujnka konieczne jest wciśnięcie przycisku: Pokaż parametery konfiguracyjne po wybraniu typu czujnia Po wciśnięciu przycisku na ekranie konfiguracyjnym wyświetlą się specyficzne parametery konfiguracyjne dla wybranego typu czujnika Bosch

Nazwa
 • Nazwa czujnika
 • Nazwa wykorzystywana jest do odczytu wartości z czujnika za pomocą HTTP
 • Maksymalna długość nazwy to do 16 znaków
 • Nie należy używać znaków spacji
Interwał odczytów
 • Częstotliwość odczytów oraz przesyłania daych do systemu automatyki
 • Wartość z zakresu od 5 sekundy do 24 godzin. Wartość wprowadza się w sekundach

Sekcja jednostki

Temperatura
 • Wybór jednostki, w której mają być wyświetlane wartości związane z temperaturą: np. temperatura, Punkt rosy, Head Index
 • C - Celsjusz, F - Fahrenheit

Sekcja Korekty

W tym miejscu można dokonać kalibracji wartości czujnika dla poszczególnych pomiarów

Temperatura
 • Wartość korekty temperatury odczytanej przez czujnik
 • Wartośc minimalna to -99.999 wartośc maksymalna korekty to 99.999
Wilgotność
 • Wartość korekty wilgotności odczytanej przez czujnik
 • Wartośc minimalna to -99.999 wartośc maksymalna korekty to 99.999
Ciśnienie
 • Wartość korekty ciśnienia atmosferycznego odczytanego przez czujnik
 • Wartośc minimalna to -999.999 wartośc maksymalna korekty to 999.999
Wysokość nad poziomem morza
 • Wysokość, na której położony jest czujnik. Wykorzystywane do wyliczenia atmosferycznego ciśnienia bezwzględnego.
 • Zakres wartości od -431 do 8850 metrów

Sekcja: Domoticz

Sekcja konfiguracyjna widoczna jest tylko, gdy włączone jest Domoticz API

 • Każdy pomiar odczytywany, przez czujnik może być wysyłany do Domoticz
 • Wartość z zakresu 1 do 999999
 • W przypadku wprowadzenia 0, wartość danego pomiaru, nie będzie wysyłana do Domoticz

Sekcja: Temat MQTT Czujnika BMEx80

Aby było możliwe przysłanie wartości do systemu automatyki z wykorzytaniem MQTT API, konieczne jest ustawienie Tematu MQTT dla czujnika

Sekcja konfiguracyjna widoczna jest tylko, gdy włączone jest MQTT API

Temat
 • Temat wiadomości w formacie MQTT
 • Maksymalnie 64 znaki
 • Jeśli temat nie zostanie wprowadzony, informacje z czujnika nie będa wysyłane do Brokera MQTT

Tutaj znajdziejsz: Najlepsze praktyki dotyczące formatów tematów MQTT