Wymagania

  • Konwerter USB na TTL 3.3V oparty np. na układzie CP2102 lub CH340

  • Oprogramowanie NodeMCU Flasher pobrane w zależności od wersji Windows
  • 4 przewody, aby podłączyć konwerter USB-TTL z przełącznikiem – gniazdem szpilkowym
  • (Opcjonalnie dla wygody) Kable wtyczka USB – gniazdo USB – do podłączenia Konwertera USB-TTL z komputerem