Aktualizacja z wersji 1.x.x

Ważne informacje przed aktualizacją AFE Firmware z wersji wcześniejszych niż 2.x

  • Aktualizacja z wersji AFE wcześniejszej niż z 2.x jest możliwa
  • Konfiguracja urządzenia nie jest przenoszona z wersji wcześniejszych niż 2.x. Oznacza to, że po aktualizacji konieczne jest konfigurowanie urządzenia od początku.

Jeśli wersja inna niż 2.x odpowiada Ci, to zmiana do wersji 2.x nie jest konieczna.