I²C

Magistrala komunikacyjna I²C umożliwia szeregową i dwukierunkowa wymianę danych w urządzeniach elektronicznych. I²C do transmisji wykorzystuje dwie dwukierunkowe linie: SDA – linia danych (ang. Serial Data Line) i SCL – linia zegara (ang. Serial Clock Line)

Konfiguracja I²C polega na wybraniu GPIO dla lini SDA oraz GPIO dla lini SCL

Magistrala I²C wykorzystywana jest między innymi do odczytów danych z czujniów BH1750, BME680, AS3935