Czujniki

AFE Firmware w zależnośći od wersji obsługuje czujniki mierzące określone parametery