UART

Magistrala UART umożliwia komunikację między urządzeniami. Transmisja UART polega na szeregowym przesyłaniu bitów pomiędzy np. ESP8266, a czujnikiem. W systemie ESP za transmisję odpowiadają:

  • Tx - pin służący do wysyłania danych (nadajnik UART),
  • Rx - pin służący do odbierania danych (odbiornik UART).

Konfiguracja magistrali UART polega na ustawieniu GPIO dla Tx (transmisja danych z ESP) oraz Rx (odbiór danych przez ESP)

Magistrala UART wykorzystywana jest między innymi do odczytów danych z czujnika pyłów zawieszonych Honeywell HPMA115S0