Gdzie znaleźć IDX?

IDX do unikalny identyfikator dodawany każdemu urządzeniu w ramach Domoticz

Identyfikator ten jest niezbędny do prawidłowego działania interfejsu między Domoticz, a urzdzeniem z AFE Firmware.

Identyfikatory IDX można odnaleźć uruchamiające Panel Sterujący Domoticz, a następnie w zakładce Konfiguracja wyszukanie opcji Sprzęt