Serwer Domoticz

AFE Firmware wspiera dwukierunkową integrację z oprogramowaniem Domoticz. Oznacza to, że Domoticz może sterowac urządzeniem z AFE Firmware, jak również AFE Firmware może wysyłać do Domoticz informacje takie jak: stan przekaźników, przycisków, wartości z czujników itp.

Aby urządzenie z AFE Firmware współpracowało z Domoticz, należy skonfigurować połączenie do serwera Domoticz.


Spis treści


Konfigurację połączenia do serwera Domoticz można wykonać wciskając pozycję Serwer Domoticz w menu AFE Firmware

Protokół

  • do wyboru http:// lub https://

Hostname/IP

  • nazwa hosta w ramach loklanej sieci wifi, adres URL lub adres IP na którym jest zainstalowany Serwer Domoticz
  • wartość jest wymagana

Port

  • port, na którym pracuje serwer Domoticz
  • domyślnie 8080
  • zakres: 1 do 65535
  • wartość jest wymagana

Nazwa użytkownika

  • nazwa użytkownika serwera Domoticz, jeśli jest włączona autoryzacja do serwera Domoticz

AFE Firmware wspiera autoryzację do serwera Domoticz, z wykorzystaniem Zabezpieczenie WWW w trybie uwierzytelniania: Podstawowe okno logowania oraz *Strona Logowania

Hasło

  • Hasło użytkownika serwera Domoticz, jeśli jest włączona autoryzacja do serwera Domoticz