Przywracanie ustawień początkowych

Firmware umożliwia przywrócenie urządzenia do stanu domyślnego, czyli usunięciu całej aktualnej konfiguracji oraz załadowaniu konfiguracji domyślnej AFE Firmware.

Przywracanie ustawień domyślnych, przywraca ustawienia domyślne AFE Firmware, a nie fabryczne urządzenia. Np. jeśli do urządzenia Itead Sonoff wgramy AFE Firmware, a następnie skorzystamy z funkcji Ustwienia domyślne to zostaną przywrócone ustawienia domyślne AFE Firmware, a nie oryginalne fabryczne oprogramowania urządzenia Itead Sonoff

Procedura:
  • Uruchom Panel Konfiguracyjny, a następnie z menu AFE Firmware wybierz opcję Ustawienia początkowe

  • Przejdź do sekcji: Przywracanie ustawień początkowych
  • Wciśnij przycisk: Przywróć ustawienia początkowe
  • Po około 20-30 sekundach urządzenie zostanie przywrócone do stanu początkowego
  • Skonfiguruj urządzenie, jak w przypadku pierwszego uruchomienia

Alternatynie, przywrócenie ustawień domyślnych AFE Firmware może wykonać, wciskając przycisk z funkcją przycisku mulitifunkcyjnego, na 30 sek, ale nie dłużej niż 35sek.

Jeśli jest podłączona do urządzenia sysemowa dioda LED to może pomóc w określeniu kiedy puścić przycisk, aby zresetować ustawienia. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.