T5 - Brama/Drzwi

Firmware umożliwia

 • dodanie sterowania bezprzewodowego do istniejącego systemu do sterowania bramą/drzwiami oraz
 • zintegrowania sterowania bramą/drzwiami z systemem do automatyki

Urządzenie z AFE Firmware nie jest samodzielnym sterownikiem bramy. Urządzenie dodane do istniejącego sterownika bramy wzbogaca go o bezprzewodową funkcję i możliwość podłączenie bramy do systemów automatyki, jak: Domoticz, openHAB itp

Sprzęt:

 • ESP8286/8285/32
 • do 2 przekaźników
 • do 3 przycisków: mono/bi-stabilnych
 • do 4 diod LED
 • Do 4 kontaktronów (czujników magnetycznych, krańcowych itp)
 • Do 4 czujników binarnych (np. PIR)
 • Czujnik kart / breloków MiFare: PN532
 • Czujnik Bosch BMP180/BME280/BME680 (temperatura, wilgotność, ciśnienie, inne) [W wersji PRO]
 • Czujnik BH1750 - natężenie światła [W wersji PRO]
 • Czujnik TSL2561 - natężenie światła [W wersji PRO]
 • Do 2 pasków LED WS2811. Jeden pasek 8 x LED i drugi 16 x LED - dostępne w wersji custom E1

Czujniki Bosch BMx80, BH1750, TSL2561, PN532 dostępne są tylko w 4Mb wersji AFE Firmware T5.

API

 • HTTP
 • MQTT
 • Domoticz HTTP API
 • Domoticz MQTT API

Funkcje

 • Sterowanie do dwóch bram/drzwi/furtek lub dwóch przekaźników lub kombinacji: jedna brama i jeden przekaźnik
 • Bezprzewodowe sterowanie bramą/drzwiami/przekaźnikiem (przez sieć WiFi)
 • Funkcje związane z sterowaniem bramą/drzwiami
  • Stan otwarcia/zamknięcia bramy może być monitorowany przez jeden lub dwa kontaktrony,czujniki magnetyczne, krańcowe itp
  • Długość podtrzymania przekaźnika (długość impulsu) ustawiany jest w zakresie od 1 milisekundy do 100 sekundy
  • Stan bramy/drzwi jest wysyałany do systemu automatyki
  • Stan każdego kontaktronu może być wysyałany do systemu automatyki
  • Stan kontraktonu może być sygnalizowany przed diodę LED
  • Przekaźnik ustawiany sygnałem LOW lub HIGH
 • Funkcje przekaźnika
  • Ustawiania stanu początkowego przekaźników po uruchomieniu
  • Ustawienie stany przekaźników po podłączeniu się do brokera MQTT
  • Automatyczne wyłączanie przekaźników po zadanym czasie
  • Sterowanie przekaźnikami zewnętrznymi włącznikami/przyciskami mono (dzwonkowym) lub bistabilnymi
  • LED może informwać o stanie przekaźnika
  • Przekaźnik ustawiany sygnałem LOW lub HIGH
 • Odczyty z przetwornika analogowo-cyfrowego [w wersji PRO]
 • Pomiar temperatury, wilgotności, ciśnienia względnego i bezwzględnego, punktu rosy, IAQ, BVOC - w zależności od zainstalowanego czujnika Bosch [w wersji PRO]
 • Pomiar natężeni światła (lux) [W wersji PRO]
 • Obsługa 4 x kart i breloków MiFare [10 kart w wersji PRO]
 • Zapisy własnych tag'ów na kartach Mifare
 • Sterowanie przekaźnikami / bramą za pomocą autoryzowanych kart MiFare
 • Obsługa wiadomości LWT
 • Konfiguracja przez przeglądarkę w języku PL lub EN
 • Możliwość nadania stałego adresu IP dla urządzenia
 • Aktualizacja oprogramowania przez przeglądarkę

Dodatkowe funkcje w wersji E1

 • Obsługa dwóch pasków LED WS2811
   1. LED 8x : Reaguje na zblizeniowe karty MiFare: LED sygnalizuje stan czuwania, odczyt autoryzowany, odczyt nie aurotyzowany. Reaguje również na wykrycie ruchu za pomocą czujnika PIR
   1. LED 16x : Wykorzystywany do podświetlenia urządzenia. Raguje na 3 wybrane natężenia oświetlenia.
 • Kolory LED oraz jasność może zostac ustawiona

Wersja 2.x nie obsługuje czujnika temperatury oraz wilgotności DHTxx.

Gotowe moduły

Firmware nie powinien być instalowany do urządzeń Itead Sonoff, gdyż standardowo na wyjściu tych urządzeń jest napięcie. Oczywiście jest możliwość przerobienia tych urządzeń tak, aby wyjście było beznapięciowe. Niemniej jednak nie zachęcam do takich przeróbek.