T5 - Brama/Drzwi

Firmware umożliwia

 • dodanie sterowania bezprzewodowego do istniejącego systemu do sterowania bramą/drzwiami oraz
 • zintegrowania sterowania bramą/drzwiami z systemem do automatyki

Urządzenie z AFE Firmware nie jest samodzielnym sterownikiem bramy. Urządzenie dodane do istniejącego sterownika bramy wzbogaca go o bezprzewodową funkcję i możliwość podłączenie bramy do systemów automatyki, jak: Domoticz, openHAB itp

Sprzęt:

 • ESP8286/8285
 • do 2 przekaźników
 • do 3 przycisków: mono/bi-stabilnych
 • do 4 diod LED
 • Do 4 kontaktronów (czujników magnetycznych, krańcowych itp)

API

 • HTTP
 • MQTT
 • Dedykowane API dla Domoticz, z wykorzystanie protokołu HTTP

Funkcje

 • Sterowanie do dwóch bram/drzwi/furtek lub dwóch przekaźników lub kombinacji: jedna brama i jeden przekaźnik
 • Bezprzewodowe sterowanie bramą/drzwiami/przekaźnikiem (przez sieć WiFi)
 • Funkcje związane z sterowaniem bramą/drzwiami
  • Stan otwarcia/zamknięcia bramy może być monitorowany przez jeden lub dwa kontaktrony,czujniki magnetyczne, krańcowe itp
  • Długość podtrzymania przekaźnika (długość impulsu) ustawiany jest w zakresie od 1 milisekundy do 100 sekundy
  • Stan bramy/drzwi jest wysyałany do systemu automatyki
  • Stan każdego kontaktronu może być wysyałany do systemu automatyki
  • Stan kontraktonu może być sygnalizowany przed diodę LED
 • Funkcje przekaźnika
  • Ustawiania stanu początkowego przekaźników po uruchomieniu
  • Ustawienie stany przekaźników po podłączeniu się do brokera MQTT
  • Automatyczne wyłączanie przekaźników po zadanym czasie
  • Sterowanie przekaźnikami zewnętrznymi włącznikami/przyciskami mono (dzwonkowym) lub bistabilnymi
  • LED może informwać o stanie przekaźnika
 • Odczyty z przetwornika analogowo-cyfrowego [w wersji PRO]
 • Konfiguracja przez przeglądarkę w języku PL lub EN
 • Możliwość nadania stałego adresu IP dla urządzenia
 • Aktualizacja oprogramowania przez przeglądarkę

Wersja 2.x nie obsługuje czujnika temperatury oraz wilgotności DHTxx. Jeśli potrzebujesz obsługę tego czujnika pobierz wersję 1.x. W wersji 2.0.1 zostanie dodana obsługa szyny I2C (najprawdopodobniej z czujnikami serii BMEx)

Gotowe moduły

Firmware nie powinien być instalowany do urządzeń Itead Sonoff, gdyż standardowo na wyjściu tych urządzeń jest napięcie. Oczywiście jest możliwość przerobienia tych urządzeń tak, aby wyjście było beznapięciowe. Niemniej jednak nie zachęcam do takich przeróbek.