DHT


Spis treści


Specyfikacje czujników

Czujniki DHT to zintegrowany czujnik temperatury oraz wilgotności.

Specyfikacja DHT11
 • Zakres pomiaru temperatury: -20 do 60 °C
 • Dokładność pomiaru temperatury: ± 2 °C
 • Zakres pomiaru wilgotności powietrza: 5 - 95 % RH
 • Dokładność pomiaru wilgotności powietrza: ±4 %RH
 • Pobór prądu: 0,2 mA
 • Napięcie zasilania: 3,3 V do 5,5 V

Czujnik DHT11 ma dość słabe parametry, sugeruję stosować czujniki DHT22. Ponado nie zalecam kupować czujników z nadrukiem ANSRI - są z nimi problemy

Specyfikacja DHT22/AM2302
 • Zakres pomiaru temperatury: -40 do 80 °C
 • Dokładność pomiaru temperatury: ± 0,5 °C
 • Zakres pomiaru wilgotności powietrza: 0 - 100 % RH
 • Dokładność pomiaru wilgotności powietrza: ±2 %RH
 • Czas odpowiedzi: średnio 2 s
 • Pobór prądu: 0,2 mA
 • Napięcie zasilania: 3,3 V do 6 V
Specyfikacja RHT03
 • Zakres pomiaru temperatury: -40 do 60 °C
 • Dokładność pomiaru temperatury: ± 0.5 °C
 • Zakres pomiaru wilgotności powietrza: 0-100% RH
 • Dokładność pomiaru wilgotności powietrza: ±2 %RH
 • Pobór prądu: 1-1.5mA
 • Napięcie zasilania: 3,3 V do6 V

AFE Firmware wymaga, aby czujnik podłączony został do jednego z GPIO ESP


Ekran do konfiguracji czujnka DHT otwiera się wybierając opcję Czujnik DHT -> Czujnik w menu Panelu Konfiguracyjnego AFE Firmware.

Sekcja Czujnik DHT

GPIO
 • Numer GPIO do którego podłączony jest przekaźnik
 • Zakres od 0 do 16
 • Wartość musi zostać wybrana
Nazwa
 • Nazwa czujnika
 • Nazwa wykorzystywana jest do odczytu wartości z czujnika za pomocą HTTP
 • Maksymalna długość nazwy to do 16 znaków
 • Nie należy używać znaków spacji
Typ czujnika
 • Lista obsługiwanych czujników DHT
Interwał odczytów
 • Częstotliwość odczytów oraz przesyłania daych do systemu automatyki
 • Wartość z zakresu od 2 sekundy do 24 godzin. Wartość wprowadza się w sekundach

Sekcja jednostki

Temperatura
 • Wybór jednostki, w której mają być wyświetlane wartości związane z temperaturą: np. temperatura, Punkt rosy, Head Index
 • C - Celsjusz, F - Fahrenheit

Sekcja Korekty

W tym miejscu można dokonać kalibracji wartości czujnika dla poszczególnych pomiarów

Temperatura
 • Wartość korekty temperatury odczytanej przez czujnik
 • Wartośc minimalna to -99.999 wartośc maksymalna korekty to 99.999
Wilgotność
 • Wartość korekty wilgotności odczytanej przez czujnik
 • Wartośc minimalna to -99.999 wartośc maksymalna korekty to 99.999

Sekcja: Domoticz

Sekcja konfiguracyjna widoczna jest tylko, gdy włączone jest Domoticz API

 • Każdy pomiar odczytywany, przez czujnik może być wysyłany do Domoticz
 • Wartość z zakresu 1 do 999999
 • W przypadku wprowadzenia 0, wartość danego pomiaru, nie będzie wysyłana do Domoticz

Sekcja: Temat MQTT CzujnikaDHT

Aby było możliwe przysłanie wartości do systemu automatyki z wykorzytaniem MQTT API, konieczne jest ustawienie Tematu MQTT dla czujnika

Sekcja konfiguracyjna widoczna jest tylko, gdy włączone jest MQTT API

Temat
 • Temat wiadomości w formacie MQTT
 • Maksymalnie 64 znaki
 • Jeśli temat nie zostanie wprowadzony, informacje z czujnika nie będa wysyłane do Brokera MQTT

Tutaj znajdziejsz: Najlepsze praktyki dotyczące formatów tematów MQTT